Skansen Klintaberg
 
Všlkommen
Aktuellt
Om Skansen
Kontakt
Bilder
Länkar
Arkiv
Austrått-Klintaberg


Skansen Klintaberg
Bokningar 063-51 88 79
Krokom Turistbyrå
0640-164 00

 
 
 
 
 
 
 
 

Om folkmord och mänsklig förnedring.

Klintaberg – en mötesplats för ökad kunskap om krig och mänsklig förnedring

Genom hela världshistorien har våld och krig kantat människans liv. Fasansfulla övergrepp har periodvis raderat  människovärde och moral. Skansen Klintaberg skall rustas till en mötesplats för att i första hand få barn och ungdomar att förstå de ohyggligheter som lurar när människan utsätts för militära övergrepp, våld, politisk manipulation, hot och förnedring.

Under årtusenden har oskyldiga människor kuvats, straffats och dödats av sluga despoter och hänsynslösa diktatorer. Men inget sekel har kostat så många människor livet som 1900-talet. Enligt den amerikanske forskaren Rudolph J Rummel dödade Josef Stalin i Ryssland 43 miljoner och Mau Tse-tung i Kina 38 miljoner människor. Adolf Hitler i Tyskland tog med bestialiska metoder livet av 21 miljoner människor under sina åtta år vid makten. Enligt Rudolph J Rummels beräkningar ska 262 miljoner människor på olika sätt mist livet under 1900-talet för att de på något sätt kommit i vägen för en despots eller en nations tänkande och syften. Rummel använder ordet ”democide”, ett begrepp som inbegriper folkmord, massmord och politiskt dödande. Ingen vet exakt hur många som dog i andra världskriget, men olika uppskattningar menar att mellan 50 och 65 miljoner människoliv släcktes under de sex krigsåren.

Men vi behöver inte ens backa så långt för att hitta lika blodiga exempel. Folkmorden i Rwanda 1994 ändade nästan en miljon människors liv och de röda khmererna i Kambodja torterade och dödade upp mot två miljoner landsmän - ungefär 20 procent av befolkningen - under 1970-talet. Risken för fortsatta folkmord är långt ifrån över. Ännu i dag dödas människor på grund av sin hudfärg, sin tro eller sin politiska inställning i så många länder att de inte går att här räkna upp.

Listan av brott mot mänskligheten kan göras ofantligt lång. Därför måste illdåden hållas i minnet - för att de inte ska upprepas. Omkring 2020 beräknas den allra sista människa som överlevde fasorna i de nazistiska utrotningslägren gå ur tiden. Då finns ingen kvar som med egna ord kan berätta om vad som verkligen skedde i Buchenwald, Auschwitz-Birkenau, Belzec, Chelmno, Sobibór, Majdanek, Treblinka och andra läger.

Skansen Klintaberg byggdes under den tid då utrotningslägren i Tyskland och Polen blev slutstation för judar, polacker, tjecker, ryssar, romer, rumäner, homosexuella, förståndshandikappade och många andra. Klintaberg byggdes då miljoner unga människor stupade i strid eller dödades av bomber, svält och umbäranden i Europa, Ryssland, Kina, Nordafrika, Australien, Japan och på Stilla havsöarna. Klintaberg byggdes i ett av de få europeiska länder som klarade sig undan kriget. Men kriget fanns vid våra gränser - och i människornas medvetande och vardag. Hundratusentals unga svenskar låg år efter år inkallade på strategiska punkter längs våra gränser, beredda att slå tillbaka en eventuell invasionsmakt.

En sådan punkt var Skansen Klintaberg i Hotagen.

läs mer på webben:

  • http://www.levandehistoria.se/
  • www.hawaii.edu/powerkills/NOTE5.HTM

http://www.hawaii.edu/powerkills/MURDER.HTM